Card SATA NVMe ổ cứng

Adapter – Card SATA NVMe ổ cứng, sử dụng lắp đặt, nâng cấp ổ cứng SSD cho máy tính PC.

Card chuyển đổi PCI-E to 2 SATA, Card SATA NVMe ổ cứng. Sử dụng lắp đặt ổ cứng HDD, nâng cấp ổ cứng SSD cho máy tính PC. máy đổng bộ, máy tính công nghiệp.

Adapter SSD M2 NVMe PCI-E to PCI-E

  • Sử dụng lắp đặt, nâng cấp ổ cứng SSD M.2 NGFF giao thức PCI-e M key cho máy tính PC, máy đồng bộ, serve.

Card mở rộng PCI-e ra 2 cổng, 4 cổng SATA 3:

  • Hỗ trợ các loại ổ cứng HDD, SSD chuẩn SATA II, III. Dùng lắp đặt nhiều ổ cứng HDD, SSD SATA cho máy tính PC, máy đồng bộ.