Thẻ nhớ CF Card

Thẻ nhớ CF Card (compactflash memory) chính hãng cho máy CNC máy công nghiệp

Chuyên cung cấp thẻ nhớ CF Compact Flash Memory Card dung lượng thấp từ 16MB 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB cho máy CNC, PLC, máy công nghiệp.