Cáp mạng LAN RJ45

Cáp mạng LAN RJ45 nối dài Đực – Cái đầu bắt vít, cáp mạng LAN đầu đúc sẵn CAT6, CAT7,… Kết nối mạng Ethernet tốc độ cao cho máy tính.

Cáp mạng LAN RJ45 nối dài Đực sang Cái, đầu bắt vít gắn Panel thành máy, thùng máy, bảng điều khiển…

  • Sử dụng cho các hệ thống máy tính công nghiệp, thiết bị mạng, server, Router,…
  • Bảo vệ đầu RJ45 trên thiết bị.

Cáp mạng RJ45 hiệu UGREEN, CAT6, CAT7, đầu đúc sẵn. Dùng cho máy tính PC, máy tính công nghiệp, máy đồng bộ, Laptop, Router,… Kết nối mạng Ethernet tốc độ cao..