Cáp Mini SAS, Slim SAS

Cáp Mini SAS-SATA, Cáp Mini SAS SFF-8087 36Pin, SFF-8088 26Pin, Cáp chuyển đổi eSATA, USB sang SATA 2.5″, chuyển đổi Mini SAS sang SATA.

Cáp Mini SAS-SATA, chuyển đổi Mini SAS SFF-8087, SFF-8088 26Pin, SFF-8643, SFF-8470 ra 4 SATA,… Sử dụng kết nối ổ cứng vào server máy chủ, workstation.

Cáp chuyển đổi eSATA, USB ra HDD, SSD 2.5″ SATA. kết nối ổ cứng 2.5 HDD, SSD vào máy tính PC, Laptop (KHÔNG dùng cho ổ cứng HDD 3.5 PC, DVD SATA 5.25)
Phân loại cáp Mini SAS SFF

  • Cáp Mini SAS SFF-8087 36Pin dài 50cm, 80cm. Mini SAS SFF-8088 26Pin, dài 1M. Tốc độ 12 Gb/s
  • Cáp chuyển đổi SAS SFF 8088 26Pin sang SFF-8087 36Pin
  • Cáp Mini SAS SFF-8643 to 4 SFF-8482 HDD SAS dài 1M
  • Cáp chuyển đổi Mini SAS SFF-8087, SFF-8088, SFF-8643 ra 4 SATA, dài 0.5M, 1M. Tố dộ 6Gbps
  • Cáp Mini SAS SFF-8088 to SFF-8487 dài 1M, tốc dộ 12Gbps
  • Đầu giắc Power eSATA to USB 2.0 và eSATA thường, tách tín hiệu cổng eSATAp thành USB 2.0 và eSATA.
  • Cáp Mini SAS SFF-8087 to 4 SFF-8482 HDD SAS dài 1M, tốc độ 12Gb/s