Cáp USB Type-C

Cáp USB Type-C Hub chia USB-C, Thunderbolt 3/4 ra HDMI, VGA, USB 3.0 và cổng RJ45 kết nối mạng LAN.

Cáp USB Type-C – Hub chia cổng USB-C, Thunderbolt 3/4 ra USB 3.0, HDMI, VGA và cổng RJ45. Dùng kết nối Laptop, Macbook, iMac với các thiệt bị ngoại vi giao tiếp USB, mạng LAN Ethernet, màn hình HDMI, VGA…

Adapter – Cáp chuyển đổi USB-C, Thunderbolt 3/4 sang VGA, USB 3.0. Dùng cho, Macbook Air, Pro Intel/ARM, Surface  một và một số Laptop có cổng USB-C, Thunderbolt 3 kết nối sang VGA máy chiếu, màn hình máy tính mở rộng. Mở rộng thêm cổng USB 3.0 cho Laptop, Macbook kết nối với thiết bị ngoại vi.

Hub chia USB-C, Thunderbolt 3 ra USB, VGA và cổng LAN RJ45. Dùng cho Laptop, Macbook kết nối với thiết bị giao tiếp USB và dây mạng LAN Ethernet. Cổng VGA kết nối ra màn hình mở rộng, máy chiếu giao tiếp VGA

Cáp chuyển đổi USB-C, Thunderbolt 3 ra HDMI, VGA. Sử dụng kết nối Macbook, Laptop, cổng Thunderbolt 3, USB-C có hỗ trợ hình ảnh ra màn hình cổng HDMI hoặc VGA.