Card Riser Mở rộng

Card Riser Mở rộng PCI, PCI-e sang PCI-e 2 Port 4 Port, Riser M.2 M key, Mini PCI-e 1x to PCI-e 1x, 4x. Card PCI-E to PCI cho máy tính PC, máy đồng bộ.

PhukienPC.vn cung cấp các loại Card Riser mở rộng M.2 M key, Mini PCI-e 1x to PCI-e 1x, 4x, Card PCI, PCI-e to PCI-e 2 Port 4 Port, chuyển đổi PCI-E sang PCI thường, dùng cho máy tính PC, máy tính đồng bộ.

  • Cáp Riser chuyển đổi M.2 M key sang PCI-E, mở rộng khe M.2 PCI-e Mainboard ra PCI-e 1x, 4x. Sử dụng lắp đặt card COM RS232/LPT, Soundcard, Card LAN…
  • Cáp Riser mini PCI-e sang PCI-e 1x, PCI-e 4x
  • Cáp Riser PCI-E 1X sang PCI-E 16X, lắp đặt card dữ liệu, Card đồ họa VGA đào coin cho máy tính PC.
  • Card chuyển đổi PCI-e 1x sang PCI, dùng cho Mainboard máy tính không có khe PCI thường.